Kontakt.

Följande personer utgör styrelsen för SHK Fiber.
Kontakta gärna någon av oss om du har frågor eller synpunkter.

FÖRENINGEN
E-post: info@shkfiber.se

Bankgiro: 314-9325
Org.nr. 769626-8502

ORDFÖRANDE
Sven-Olof Karlsson
Tel: 073 – 4279172

VICE ORDFÖRANDE
Gunnar Davidsson
Tel: 0706793064

SEKRETERARE
Gun Rydetorp

KASSÖR
Sören Andersson
Tel: 073 9869790

ORDINARIE LEDAMÖTER
Hans Quint

SUPPLEANT
Henrik Götsten
Svante Nilsson