Policy för personuppgiftsbehandling i SHK Fiber.

1. Inledning
Siene-Horla-Kärtared Fiber ek. f r. (org. nr 769626-8502), nedan benämnd SHK Fiber, lagrar och behandlar personuppgifter, som behövs för att fullgöra tecknade avtal. Nedan följer en redovisning av personuppgiftsbehandlingen.

2.Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är Siene-Horla-Kärtared Fiber ek. för. (org. nr 769626-8502), med Emailadress: info@shkfiber.se

3. Personuppgiftsbehandling
För att kunna fullfölja vära  taganden mot dig behöver vi kunna kommunicera med dig, t.ex. för att skicka avtalad information och för att kunna dela information med dig. Vi behandlar personuppgifter i vårt medlemsregister, bokföringsprogram och i föreningens pärmar. Vi skickar inte vidare någon information om dig utanför vår egen organisation men använder personuppgiftsbiträden för behandling av dina uppgifter.
Föreningen lagrar och behandlar, för interna behov endast, följande uppgifter om medlemmar: Namn, adress, telefonnummer, personnummer, e-postadresser, anslutna fastigheter, samt (i vårt ekonomisystem) uppgifter om faktureringar och betalningar. För att säkerställa din identitet behandlar vi ditt personnummer. Dessutom lagras vissa fibertekniska uppgifter för anslutna fastigheter.

Dina uppgifter lagras under den tid som lagstiftningen kräver och sålänge vi behöver kunna försvara våra lagliga rättigheter. Vi behandlar också denna information samt information om erlagd medlemsinsats i syfte att säkerställa efterlevnad av avtalet med dig.

Personuppgifter lagras i  åtta  år efter avslutat medlemskap.

4. Information till registrerade I medlemsansökan och fastighetsanslutningsavtal finns information om vår hantering av personuppgifter.
Vi fakturerar normalt via e-post men endast där vi har e-postadress och där kunden inte uttryckt en önskan att få faktura via vanlig post.

Denna policy publiceras på  vår hemsida.
GDPR. Policy f r personuppgiftsbehandling Rev PA4 2018-11-19

5. Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig och hur den behandlingen går till. Den informationen framg r av detta dokument.
Mer detaljerad information hittar du på  www.datainspektionen.se

Dokumentet antaget av styrelsen vid sammantr de 2018-11-19